Galeria na powietrzu

 "W Kowarach, trzy całkiem nowe tablice informacyjne, stanęły przy skwerku prowadzącym na tzw. "stary cmentarz". Informują one o historii dawnego kompleksu ewangelickiego w Kowarach oraz o przybyciu tyrolskich ewangelików w Karkonosze. Warto wiedzieć, ze Tyrolczycy, choć bardziej kojarzą się dziś z sąsiednią gminą Mysłakowice, to właśnie w Kowarach spędzili swą pierwszą zimę na tutejszej ziemi. Poza 3 tablicami na skwerku pojawiły się także nasadzenia zieleni (m.in. różaneczniki, krzaki jałowców), których zadaniem było stworzenie swoistego zakątka pamięci przy dawnym ewangelickim cmentarzu. A żeby ten zakątek nieco rozweselić zakupione zostały i zawieszone na drzewach budki lęgowe dla ptaków. Dodatkowo w ramach promocji projektu zostaną wydane widokówki z reprodukcjami dawnych obiektów ewangelickich (szkoła, dom pastora, cmentarz, dzwonnica, kościół) oraz broszura o historii kowarskiego kompleksu ewangelickiego.

Ten projekt grantowy realizowany jest poprzez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach realizacji LSR 2014-2020 i dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Eurojedynka."