Porozumienie z Kołem Gospodyń 'Miłkowianie'

Dnia 17.07.2020 roku w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze obyło się spotkanie, na którym zostało podpisane Porozumienie o współopracy Powiatu Jeleniogórskiego z Kołem Gospodyń Wiejskich "Miłkowianie" w sprawie realizacji projektu "Strój lokalny w Krainie Ducha Gór".

"Projekt zakłada opracowanie i wykonanie prototypów stroju lokalnego/regionalnego realizowanego ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD Partnerstwo Ducha Gór, w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór, finansowanego w ramach Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."