Cudowne lata 70 i 80 w Krainie Ducha Gór

We wtorek 21.07.2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Cudowne lata 70 i 80 w Krainie Ducha Gór”, który będzie realizowany przez Stowarzyszenie „Senior” z Mysłakowic.

"Celem projektu jest włączenie społeczne i integracja społeczności lokalnej wokół tematyki lat minionych, czyli lat 70 i 80, które wielu z nas wspomina bardzo miło. [...] Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór: Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020."

Realizację projektu wspiera Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach.

GOK Mysłakowice.