Kolejne warsztaty w Miłkowie

Dnia 30 lipca 2020 r. od godziny 16.00 w Domu Kultury Ekran w Miłkowie odbędą się kolejne warsztaty edukacyjne pod nazwą "Taniec, piosenka, śpiew oraz dobra kuchnia - przepisem na długie zycie seniorów - połączone z cateringiem" organizowane przez Zespół Szafiry oraz Seniorzy gminy Podgórzyn.

"Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu; dla operacji realizowanej pod nazwą: ZESPÓŁ SZAFIRY I SENIORZY GMINY PODGÓRZYN NA RZECZ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, WZMACNIANIA NIEZALEŻNOŚCI OSÓB STARSZYCH ORAZ ICH AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM."

Zapraszamy!

 

Plakat.