"Magiczny Ogród" w Kowarach

Już od kilku dni Stowarzyszenie Miłośników Kowar prowadzi prace porządkowe i remonty z grantu "Magiczny Ogrod - miejsce wystaw i spotkań plenerowych w Kowarach".

Działania zorganizowano z Europejskiego funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór.

Zachęcamy do śledzenia na Facebook'u.