Album OSP Łomnica

Ochotnicza Staż Pożarna w Łomnicy realizuje operację „Promocja obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór poprzez wydanie albumu o lokalnych zasobach kulturowych i walorach turystyczno – przyrodniczych pod wspólnym hasłem – Kraina Ducha Gór” mająca na celu wydanie albumu promującego zasoby kulturowe i walory turystyczno-przyrodnicze obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór.

Operacja jest finansowana ze środków projektu współpracy pt.: „Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór” w poddziałaniu 19.2 w ramach działania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór.

 

Broszura.