Zaproszenie na Walne Zebranie 12.08.2020

Szanowni CZłonkowie LGD oraz kandydaci!

 

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór, które odbędzie sie w dniu 12.08.2020r, o godzinie 14.00  w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie przy ul. Żołnierskiej 13. 

Poniżej porządek obrad.

Program WZ.