Grupa Tematyczna ENRD

 "Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) powołuje nową grupę tematyczną jako otwartą, wielostronną platformę do wymiany informacji na temat Europejskiego Zielonego Ładu European Green Deal (EGD) na obszarach wiejskich.

Grupa skupi się głównie na elementach EGD (np. Od pola do stołu, strategii różnorodności biologicznej) związanych z realizacją trzech szczegółowych celów WPR dotyczących klimatu i środowiska po 2020 r.: działań w dziedzinie klimatu, ochrony środowiska oraz zachowania krajobrazów i różnorodności biologicznej. [....]

[....] Chętni do udziału w pracach grupy proszeni są o wysłanie zgłoszenia najpóźniej do 28 sierpnia 2020 r. za pomocą formularza dostępnego pod linkiem (tutaj) , wskazując konkretne tematy EGD istotne dla obszarów wiejskich, nad którymi chcą Państwo pracować. Prosimy o powiadomienie JC KSOW na adres poczty elektronicznej a.markuszewska@cdr.gov.pl o zgłoszeniu swojej kandydatury.

W przypadku pytań prosimy o kontakt do organizatora pod adresem greendeal@enrd.eu [...] "

 

Artykuł.