Znikająca Architektura Sudecka

Ochotnicza Straż Pożarna ze Szklarskiej Poręby zaprasza na Wykład Dziekan Wydziału Architektury PWr. prof. dr hab. inż. arch. pani Elżbiety Trockiej - Leszczyńskiej dotyczacy architektury Sudeckiej. 

Spotkanie odbędzie się zdalnie w dniu jutrzejszym tj. 1.09.2020 o godz. 17.00 poprzez aplikację Zoom. 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego „Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego” dla operacji realizowanej pod nazwą „Znikająca architektura sudecka – plener artystyczny”.

 

Plakat.                                             Plakat II.