Św. Nepomucen

"Św. Nepomucen – tożsamość i dziedzictwo kulturowe wczoraj, dziś i jutro.

Do osiągnięcia powyższego celu niezbędnym jest zachowanie figury św. Nepomucena w dobrym stanie. Święty został przedstawiony w stroju kapłańskim, adoruje krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa trzymając w obu rękach krucyfiks. Dlatego wymaga on renowacji i działań zatrzymujących proces degradacji i przywracających pierwotny stan.

Obecnie są już prowadzone prace konserwatorskie w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. Zostały wstępnie usunięte wszystkie zanieczyszczenia, a obecnie są uzupełniane ubytki, które zostały spowodowane historią czasu. [...]"

Zadanie realizowane jest przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Trójcy w Podgórzynie ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego „Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego”  dla operacji realizowanej pod nazwą „Św. Nepomucen – tożsamość i dziedzictwo kulturowe wczoraj, dziś i jutro”.

Realizację projektu wspierają: Gmina Podgórzyn, Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna - POGÓRZE, Stowarzyszenie „Ścięgny-moja wieś”.

Sprawozdanie.