II Konkurs "Smart Village"

 "Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna - Weź udział w II Konkursie „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”

IDEA SMART VILLAGES

Idea smart villages (inteligentnych wsi) sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która powinna inspirować do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich. Link do filmu przedstawiającego czym jest idea smart villages: https://www.youtube.com/watch?v=OjX6e051JYA

CEL KONKURSU

Konkurs na opis pomysłów i zrealizowanych inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom. [...]"

 

Pełny Artykuł.                                                Plakat.