Wycieczka do Arboretum

 "Stowarzyszenie „Ścięgny-moja wieś” zaprasza na wycieczkę do arboretum w Wojsławicach. Wycieczka odbędzie się 19 września 2020 roku (sobota). W programie wycieczki jest zwiedzanie ogrodów w Wojsławicach, obiad i czas wolny w Świdnicy i powrót do Ścięgien. Całkowite koszty wycieczki  ponosi organizator. 

Zgłoszenia pod numerem telefonu:  691 772 876

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego z LGD Partnerstwo Ducha Gór – „Inicjatywa na rzecz wzmacniania kapitału społecznego i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciw działania zmianom klimatu” dla operacji realizowanej pod nazwą „Pamiętajcie o ogrodach – założenie mini ogrodu w Ścięgnach”.

 

Zaproszenie.