Wernisaż

 

W imieniu organizatorów zaprazamy państwa na wernisaż - wystawa prac powstałych w trakcie realizacji projektu pn. "Plener Artystyczny Znikajaca Archutektura Sudecka" poprzedzona happeningiem rzeźbiarskim Grzegorza "Siwego" Pawłowskiego. 12.09.2020 w Sudeckim Centrum Kultury i Sztuki Happening, przy ulicy Grabowskiego 5 w Szklarskiej Porębie odbędzie się happening o godzinie 13.00, wernisaż zaś o godzinie 18.00.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Zadanie realizowane jest ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego „Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego” dla operacji realizowanej pod nazwą „Znikająca architektura sudecka – plener artystyczny”

 

Plakat.