Diagnoza Społeczna w Janowicach Wielkich

W ramach projektu "Lokalne Partnerstwa PAFW" opracowano diagnoze społeczną gminy Janowice Wielkie, która była współfinansowana ze środków  Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 

 

Diagnoza.