Galeria na powietrzu

Kolejne działania w grancie "Galeria na powietrzu". 

Celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców Kowar oraz zwiększenie aktywności organizacji pozarządowej działającej przy szkole Podstawowej Nr 3 w rozwój terenu zielonego należącego do szkoły, a także zapoczątkowanie cyklu zajęć edukacyjnych prowadzonych w okresie trwałości projektu dla co najmniej 50 uczniów w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, które kontynuowane będą stale, gdyż do szkoły każdego roku przybywają nowi uczniowie.

Nie dawno wyłożona została ścieżka z betonowych krążków drewnopodobnych, zakupione i zamontowane ławki i kosze na śmieci. Przy ogromnej lipie ustawiony został ręcznie rzeźbiony karmnik, drzwi imitujące wejście do domu Józefa Gielniaka oraz okna przedstawiające okna ze szpitala Wysoka Łąka.

Wykonawcą jest Stowarzyszenie „Przyjazna Trójka” w ramach umowy o powierzenie grantu ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inicjatywa na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, rozpoczęło realizację operacji pod nazwą „Galeria na powietrzu im. Józefa Gielniaka”.