KGW Mysłakowice warsztaty kwiatów

Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach przeprowadziło w dniu 11.09.2020r.: „Warsztaty edukacyjne z zakresu tradycji ludowych tworzenie kwiatów z papieru i tkaniny lnianej” w ramach projektu grantowego „Inicjatywy na rzecz wzmacniania kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciw działania zmianom klimatu” dla operacji Strój lokalny, jako element integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi i gminy Mysłakowice”.

Oficjalnego otwarcia warsztatów dokonał wice-wójt Grzegorz Truchanowicz i pani Marianna Ostrowska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, na otwarciu byli też przedstawiciele Rady Gminy. Uczestnicy warsztatów pod nadzorem prowadzącej pani Anny Kotyły wykonywali kwiaty z papieru i tkaniny lnianej. W tracie warsztatów objawiło się wiele osób uzdolnionych manualnie.

Uczestnikami warsztatów byli też przedstawiciele organizacji, które wspierają projekt KGW tj.: z Gminny Ośrodek Kultury i Publiczne Przedszkole w Mysłakowicach oraz Stowarzyszenie „Nasze Marczyce”.