Magiczny Ogród w Kowarach zaprasza

Od 9 września w Magicznym Ogrodzie odbywają się „Lekcje pod chmurką”. Prowadzi je przy pomocy dyżurujących członków SMK nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Grzegorz Schmidt (także członek SMK). 

W imieniu Stowarzyszenia Miłośników Kowar zapraszamy młodzież, a także dorosłych na zwiedzanie naszego magicznego Ogrodu. SMK są dostępni we wtorki, czwartki, soboty i jeszcze do końca września także w niedziele od godz. 11.00 do 15.00.

Działania zorganizowano z Europejskiego funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór.

 

Plakat.