Ścieżka edukacyjna "Rudawski Las"

"Ścieżka edukacyjno-ekologiczna pn. Rudawski Las w Janowicach Wielkich powstała dzięki współpracy strażaków OSP Janowice Wielkie z Urzędem Gminy i dotacji pozyskanej w konkursie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Najmłodsi, ale nie tylko, dowiedzą się na niej jak daleko skaczą mieszkańcy lasu czy które grzyby są jadalne, a które nie. Rodzice w tym czasie wypoczną na specjalnych leżankach."

Działania zorganizowano z Europejskiego funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór.

Film.