Walne zebranie DSP LGD

 

W dniu 30.09.2020, w godz.10.00 - 12.00 odbyło się Walne Zebranie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD, w kórym uczestniczyła Prezes Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór i Wiceprezes Dolnosląskiej Sieci Partnerstw LGD - Dorota Goetz.

Na zebraniu zostało przedstawione sprawozdanie merytpryczne, sprawozdanie finansowe, bilans, rachunków zysków i strat, informacja dodatkowa za rok 2019. Członkowie DSP LGD zatwierdzili sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz udzielili absolutorium zarządowi za eok 2019.