Grant OSP Łomnica

Pierwsze działania OSP Łomnica ruszyły na początku wrzesnia br. Rozpoczęły się one sesjami zdjęciiowymi z pomocą Grzegorza Truchanowicza.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnicy realizuje operację "Promocja obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór poprzed wydanie albumu o lokalnych zasobach kulturowych i walorach turystyczno-przyrodniczych pod wspólnym hasłem – Kraina Ducha Gór” mającą na celu wydanie albumu promującego zasoby kulturowe i walory turystyczno - przyrodnicze obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. Operacja jest finansowana ze środków projektu współpracy pt: Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem – Kraina Ducha Gór, poddziałanie 19.2 w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo Ducha Gór.