Spotkanie partnerów projektu MARLO

Dnia 2.10.2020, w godz. 11.00-13.00 odbyło się spotkanie partnerów projektu "MARLO" czyli "Marki Lokalne Dolnego Śląska - tworzone z pasją".

Partnerami są: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Celem projektu jest zwiększenie wsparcia rozwoju zielonej turystyki Dolnego Śląska poprzez wzmocnienie i promocję lokalnych produktów i usług objętych markami lokalnymi 7-miu partnerów.

Projekt współpracy finansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 Krótki opis projektu.