Pamiętajcie o ogrodach - ostatnie wydarzenie

"27 września 2020 roku Stowarzyszenie „Ścięgny – moja wieś” zrealizowało ostatnie zadanie z projektu grantowego z LGD Partnerstwo Ducha Gór – „Inicjatywa na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciw działania zmianom klimatu” dla operacji realizowanej pod nazwą „Pamiętajcie o ogrodach – założenie mini ogrodu w Ścięgnach”.

Uroczyście otworzyli mini ogród przy Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Ścięgnach. Mieszkańcy oglądali rośliny i czytali informacje umieszczone w gablotach. Aktywnie pomagali druhowie OSP Ścięgny serwując gorące napoje w ten wietrzny dzień. Panie ze Stowarzyszenia podawały ciasto, ciastka i owoce. Zespół Kosówki ze Ścięgien zadbał o muzyczną oprawę spotkania.

Uczestnicy spotkania wzięli udział w konkursie „Ogrody przyjazne florze i faunie” w nagrodę otrzymując zestaw roślin do swoich ogrodów."

Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.