Plac zabaw w Trzcińsku

"Ku końcowi zmierzają prace na nowopowstałym placu zabaw w Trzcińsku (okolice posesji nr 15).

Inwestycja jest realizowana dzięki formalnej pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej, która aplikowała o środki finansowe w konkursie grantowym ogłoszonym w ubiegłym roku przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Ducha Gór. 

Wniosek opiewający na kotwę przeszło 40 tys. zł pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, dzięki czemu na działce gminnej pojawiły się takie urządzenia jak: linarium, zestaw wspinaczkowy, huśtawka wahadłowa, zjeżdżalnia, równoważnia, karuzela, elementy siłowni zewnętrznej: motyl, orbitrek, infrastruktura towarzysząca w postaci tablicy z zaznaczonymi lokalizacjami innych placów zabaw na terenie gminy.
W ramach realizacji projektu zakupiona została także pospółka do wyrównania terenu, piasek do wykonania strefy bezpiecznej oraz ogrodzenie, które trzeba dostawić, gdyż to, które zakupiło sołectwo w ubiegłych latach nie zamykało całego terenu. Zwieńczeniem inwestycji będzie nasadzenie roślinności."

Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.