Wyłączenie osobistej obsługi w Biurze LGD

Szanowni państwo,

Z uwagi na rosnące zagrożenie sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem w naszym województwie i powiecie informujemy, że od dnia 19.10.2020 r. biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór wprowadza całkowity zakaz osobistej obsługi interesantów, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374). 

Obecnie LGD Partnerstwo Duch Gór nie prowadzi naborów, konkursów, a tym samym doradztwa, oceny wniosków ani szkoleń z tym związanych.

Doradztwo dla beneficjentów dotyczące rozliczeń projektów realizowane jest TYLKO I WYŁĄCZNIE ZDALNIE. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 75 6442165, mailowego: sekretariat@duchgor.org lub poprzez komunikatory ustalone z interesantem lub drogą pocztową.

Takie działanie ogranicza zagrożenie zakażenia, liczymy na Państwa zrozumienie.

W przypadku wprowadzania na poziomie krajowym innych ograniczeń czy nakazów będziemy informować o dalszym przyjętym sposobie funkcjonowania biura LGD.