Webinaria UE 2021-2027

Zapraszamy na WEBINARIUM - ON-LINE dotyczące nowego okresu programowania w UE 2021-2027. Gościmy znakomitych prelegentów p. prof. Aldonę Wiktorską-Święcką, dr Andrzeja Hałasiewicza, dr Sylwię Horską-Schwarz.

Tematy: SMART-VILLAGE, KLIMAT, OCHRONA ŚRODOWISKA JAKO CELE PRIORYTETOWE UE 2021-2027.

Spotkanie odbędzie się zdalnie. Do osób, ltóre się zgłoszą zostanie wysłany link do wydarzenia.

27.10.2020 r. (wtorek) w godz.: 10.00 – 14.00
  • Wprowadzenie do nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village.
   03.11.2020 r.  (wtorek)  w godz.: 10.00 – 14.00
  • Prezentacja zastosowanych  już praktyk  i pomysłów w UE w zakresie nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village.
W ramach realizacji projektu Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD pt.: "Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”.
 
Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału w webinariach do dnia 30 października 2020 r. za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.dobrawidawa.pl, tel. 71 314 32 01.Pytania można kierować do sekretariatu sieci pod nr tel. 71 314 32 01 oraz e-mail: biuro@dobrawidawa.pl, osoba do kontaktu w sprawie webinariów: Małgorzata Oleniecka.

Formularz Zgłoszeniowy.                                                          Program.
 
 
 
 Belka sieć paertnerstw