Webinarium UE 2021-2027

"27 października odbył się pierwszy z webinarów, które Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD realizuje w ramach projektu KSOW pt.: "Dobre przykłady realizacji wielofunduszowych RLKS-ów jako źródło wiedzy i doświadczeń w rozwoju międzyterytorialnej współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania”.

Tematem pierwszego webinarium było: Wprowadzenie do nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: klimat, nowe technologie i Smart Village. Celem organizowanych przez DSP LGD spotkań on-line jest wymiana dotychczasowych doświadczeń oraz poznanie nowych priorytetowych kierunków wyznaczonych przez Komisję Europejską takich jak: ochrona klimatu, nowe technologie, Smart Village.

W pierwszym webinarium wzięli udział przedstawicieli dolnośląskich Lokalnych Grup Działania, lokalni samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zebranych uczestników webinarium przywitały Dorota Goetz - wiceprezes i Bożena Pełdiak - członkini Zarządu.

Podczas pierwszego webinarium omówione zostały następujące zagadnienia:

  • dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka – RLKS jako narzędzie rozwoju lokalnego. Doświadczenia europejskie i wnioski dla Dolnego Śląska w okresie 2021-2027 w aspekcie priorytetów nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader klimat, nowe technologie i Smart Village (prezentacja);
  • dr Andrzej Hałasiewicz – Wprowadzenie do nowych kierunków wskazanych przez Unię Europejską jako kluczowe w nowym okresie programowania dla Programu Leader: Smart Village (prezentacja);
  • mgr inż. Irena Krukowska-Szopa / dr Sylwia Horska – Schwarz – Cele klimatyczne UE w nowym okresie programowania na lata 2021-2027. Praktyczne możliwości wdrażania celów klimatycznych w Programie Leader (prezentacja).

 

Film o Smart Village"

 

Belka sieć paertnerstw