Grant Opowiem Wam piernikiem

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Faktor rozpoczyna realizację projektu "Opowiem Wam piernikiem". W planie 12 różnych warsztatów i prelekcji dot. pierników: 

1. Warsztat "Pierniki z Apteki"dt. praktycznego używania pierników w tym historia piernika leczniczego.

2. Warsztat mydlarski z przyprawami piernikowymi - wytwarzanie mydła ze składników oraz przypraw kojarzonych z piernikiem.

3. Warsztat wypiekania pierników z tradycyjnych  drewnianych form figuralnych, w tym prelekcja z technik odciskania i wypiekania z form.

4. Warsztat snycerski - rzeźbienie tradycyjnych form piernikarskich. 

5. Warsztat wypiekania pierników techniką wycinania pierników bez użycia form.

6. Warsztat lukrowania i malowania pierników.

7. Warsztat tworzenia pierników przestrzennyxch oraz rzeźb piernikowych klejonych lukrem.

8. Warsztat tradycyjnego złocenia pierników.

9. Warsztat cramiczny związany z techniką wykrawania ręcznego płaskich i przestrzennych form - związanych z piernikami, ceramiczne show - wypiekanie w plenerowym piecu ceramicznym wykonanych przez uczestników form. 

10. Warsztaty "Domowy Teatrzyk pierniowy" oraz spektakl  - warsztat dla rodzin / grup z wykonaniem pierników na patyku do zabawy rodzinnej, grupowej.

11. Edukacja dotycząca tradycji piernikarskich i symboliki form piernikowych. 

12. Prezentacja pierniakrzy z Dolnego Śląska i rodzajów pierników. 

 

Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.