Ankieta KE "Długoterminowa wizja rozwoju obszarów wiejskich"

 Serdecznie państwa zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza Komisji Europejskiej dot. długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich

 źródłów: www.ec.europa.eu 

Ankieta.