Ankieta KE "Długoterminowa wizja rozwoju obszarów wiejskich"

 

Serdecznie państwa zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza Komisji Europejskiej dot. długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich

 

Ankieta.