Trzeci europejski konkurs na projekty PROW 2014 - 2020

"Rozpoczął się nabór projektów w ramach trzeciej edycji Rural Inspiration Awards (RIA). Tegoroczny temat – „Nasza wiejska przyszłość” – nawiązuje do prac Komisji Europejskiej nad długoterminową wizją dla obszarów wiejskich.

Każdego roku nagrody nawiązują do innego tematu: w roku 2021 nacisk kładziony jest na projektach finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i zawierających dobre praktyki, które promują długoterminową wizję dla obszarów wiejskich.

Konkurs został podzielony na cztery kategorie tematyczne:

  • zielona przyszłość
  • cyfrowa przyszłość
  • odporna przyszłość
  • solidarna przyszłość

Oprócz tego wszystkie wyróżnione projekty biorą udział w internetowym głosowaniu na najlepszy projekt.

Konkurs składa się z dwóch etapów – wszystkie wnioski z Polski składane są do Jednostki centralnej KSOW, która może wybrać do ośmiu wniosków do udziału w drugim, europejskim  etapie konkursu prowadzonym przez punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD).

Termin składania zgłoszeń upływa 11 stycznia 2021 r. [...]"

 

Cały Artykuł oraz formularz zgłoszeniowy.