Relacja Walne Zebranie 30.12.2020

W dniu 30.12.2020 r. w trybie zdalnym, poprzez aplikację Zoom odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór. 

Podczas spotkania zostały omówione sprawy:

  •  Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków – podjęcie uchwały.
  •  Zmiany LSR 2014-2020 – podjęcie uchwały.
  •  Składki członkowskie – uchwała aktualizacyjna w zakresie składki Starostwa Powiatowego, które przystąpiło w sierpniu 2020 r.
  •  Zmiany procedur – dostosowanie do zmian Wytycznej nr 7/1/2020  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  •  Sprawy bieżące LGD.
  •  Sprawy różne.

 

Dziękujemy wszystkim członkom, którzy zdecydowali się na przybycie na Walne Zebranie.