Badanie gmin obszaru LGD

 Szanowni państwo, 

Zapraszamy do zapoznania się i wypełnienia ankiety monitorującej działania w ramach PROW 2014-2020 w poszczególnych gminach oraz Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór. 

ANKIETA.