Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR

Prosimy o zgłaszanie uwag do propozycji Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi w sprawie zapisów w Planie Strategicznym WPR tj. Wspólnej Polityki Rolnej. 

I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla WPR zakończy się 15 lutego 2021 roku. 

To obszerny dokument, który projektuje naszą przyszłość na obszarach wiejskich na lata 2021-27. Trudno taki dokument przeczytać i dać do niego uwagi. Na stronie Polskiej Sieci LGD znajdziecie odniesienie do konretnej części dokuemntu i treść uwagi. Można się tym kierować i zgłosić więcej uwag, ale na pewno łatwiejsze jest wskazanie zwiększenia budżetu LEADER/RLKS do 10%. Link do strony Polskiej Sieci LGD. Link do gotowego tekstu uwag: Link do gotowego tekstu uwag do WPR

Na rozwój obszarów wiejskich, rozwój naszych miejscowości przeznaczono mniej środków niż w latach 2014-2020. KE wymaga by na działania typu LEADER czy obecnie RLKS - Rozwój Loklany Kierowany przez Społeczność było przeznacoznych co najmniej 5% z całego budżetu WPR. Jest mniej środków w całym WPR na nowy okres programowania, ale możemy wnioskować o  zwiększenie tego budżetu do 10% na LEADER/RLKS. 

Konieczne jest zgłoszenie tej uwagi poprzez formularz na stronie rządowej. Poniżej link: 

Szczegóły i dokumenty.

 Trzeba wybrać dział "Rozdzał 6. Plan finansowy" i w odpowiednie rubryki wkleić "proponowana zmiana" i "uzasadnienie zmiany" z tabeli - link do gotowego tekstu jw.

Źródło: www.gov.pl

 

 

 

 

______________________________________________
Wytworzył: Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Udostępnił: Paulina Lulek
Opublikowano:  04.01.2021