Spotkanie Dolnoślaskiej Sieci Partnerstw LGD

W dniu 09.02.2021 r. odbyło się zdalne spotkanie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw Lokalnych Grup Działania. Na spotkaniu zostały przedyskutowane zmiany i wątpliwości dotyczące oraz przyjęte stanowisko DSP LGD w sprawie zwiększenia budżetu na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027 dla Dolnego Śląska oraz stanowiska DSP LGD w sprawie zwiększenia budżetu na działanie LEADER w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej. Na spotkaniu dyskutowano również nad projektem stanowiska DSP LGD w sprawie Uchwały nr 208 i 211 Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020. Omówiono również podejmowane przez dolnośląskie LGD-y działania zmierzające do przekonania MRiRW i przeznaczenia na działanie LEADER w nowej perspektywie finansowej co najmniej 10% alokacji II filaru WPR. Uczestnikom spotkania przekazano również informacje ze spotkania, które w dniu 05.02.2021 r. zorganizował Zarząd Polskiej Sieci LGD z przedstawicielami sieci regionalnych.

żródłów: Dolnośląska Sieć PArtnerstw LGD

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  09.02.2021 
Zmodyfikowano: