Drukuj

WYNIKI NABORU 5/2019/G Z DNIA 24.10.2019 (GRANTY-INICJATYWY NA RZECZ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNOŚCI I ORGANIZACJI, W TYM EDUKACJA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU)

1. Uchwała Rady 24/10/G/2019 zgodne 5/2019/G

2. Uchwała Rady 25/10/G/2019 wybrane 5/2019/G

3. Protokół Rady nr 3/10/2019 z dn.24.10.2019