Drukuj

WYNIKI NABORU 6/2019/G Z DNIA 14.11.2019(GRANTY- INICJATYWY NA RZECZ TOŻSAMOŚCI I ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO)

1. Uchwała Rady 7/11/G/2019 operacje zgodne - nabór 6/2019/G

2. Uchwała Rady 7a/11/G/2019 operacje niezgodne - nabór 6/2019/G

3. Uchwła Rady 8/11/G/2019 operacje wybrane - nabór 6/2019/G

4. Uchwała Rady 9/11/G/2019 operacje niewybrane - nabór 6/2019/G

5. Protokół nr 2/11/2019 z posiedzenia Rady w dniu 14.11.2019