Drukuj

WYNIKI NABORU 7/2019/G Z DNIA 14.11.2019(GRANTY- INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ TURYSTYCZNĄ, REKREACYJNĄ I KULTUROWĄ, INNOWACYJNĄ, OPARTĄ NA ZASOBACH, UWZGLĘDNIAJĄCĄ OCHRONĘ ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU)

1. Uchwała Rady nr 10/11/G/2019 - operacje zgodne - nabór 7/2019/G

2. Uchwała Rady nr  17/11/G/2019 - operacje wybrane - nabór 7/2019/G

3. Uchwała Rady nr 18/11/G/2019 - operacje  niezgodne - nabór 7/2019/G

4. Protokół nr 2/11/2019 z posiedzenia Rady w dniu 14.11.2019