Drukuj

Wyniki naboru nr 10/2019/G z dnia 23.01.2020 r. (Granty: Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem Kraina Ducha Gór)

1. Protokół nr 1/01/2020 z posiedzenia Rady LGD w dniu 23.01.2020 r.

2. Uchwała nr 17/01/G/2020 - operacje zgodne

3. Uchwała nr 18/01/G/2020- operacje wybrane