Bezpłatne warsztaty - produkt turystyczny oparty o zasoby lokalne

W dniach 19 i 21 czerwca 2018 r., w Centrum Aktywnosci Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie odbyły się bezpłatne Warsztaty  dotyczące opracowania oferty turystycznej przez społeczności lokalne/organizacje pozarządowe w zakresie turystyki kulturowej opartej na zasobach i tradycji. Wa warsztatach uczestniczyły lokalne organizacje pozarządowe, przedstawiciele lokalnych społeczności, lokalni liderzy. Uczestnicy podczas warsztatów zajęli się w sposób praktyczny budowaniem nowego produktu turystycznego lub poszerzaniem już istniejącej oferty w oparciu o lokalne zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze.

Efektem WARSZTATÓW będzie zaplanowanie i zrealizowanie 7-miu inicjatyw, które zostaną włączone w ofertę FESTIWALU DUCHA GÓR 2018 r.  – na te inicjatywy przewidziano dofinansowanie w wysokości 1 000 zł każdy.

Pracę warsztatową poprowadziła doświadczona animatorka -  Irena Krukowska-Szopa Prezes Fundacji, długoletni trener organizacji pozarządowych, specjalista planowania strategicznego i audytów zrównoważonego rozwoju: plany, programy, strategie. Specjalista i doradca tworzenia partnerstw na obszarach wiejskich, realizatorka m.in. projektów: WIOSKI Z POMYSŁEM - WIOSKI TEMATYCZNE JAKO IDEA EKONOMII SPOŁECZNEJ, TWÓJ GŁOS - TWOJA DECYZJA – TWOJE SOŁECTWO. INKUBATOR SOŁECKICH INICJATYW OBYWATELSKICH, PROJEKT „SOŁECKIE STRATEGIE OŻYWIENIA OBYWATELSKIEGO WSI”. 

Projekt jest realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

belka ksow 3