Działaniem inicjującym diagnozę i włączającym mieszkańców Janowic Wielkich była organizacja wydarzenia „Spotkajmy się w Zielonej Dolinie” na terenie tzw. Zielonej Doliny – obszarze rekreacyjnym w centrum wsi ze sceną, ławkami, stawem i miejscem na ognisko, wykorzystywanym jako miejsce spotkań mieszkańców gminy i wydarzeń. Wydarzenie zostało zorganizowane 17.07.2020 r. pn. „Spotkajmy się w Janowicach”, a jego częściami były stoiska animacyjne i badawcze. Badanie było przeprowadzone metodą projekcyjną i deklaracyjną. Zrobiliśmy taki sposób i system (kupony), w którym otrzymywało się: ciasto, sadzonkę i kiełbaskę na ognisko, ale dopiero po przejściu ścieżki badawczej tj. co najmniej 2-óch z wielu miejsc badawczych: 1) 3-ech tablic, 2) tablicy z mapą, 3) wywiadu, 4) namiotu ze zdjęciami. Osoby z kuponami, na których animatorzy potwierdzili wzięcie udziału w co najmniej 2-óch obszarach – otrzymali jw. nagrodę. Chcieliśmy w  ten sposób zabezpieczyć uczestnictwo mieszkańców w badaniu, ale wg. naszej obserwacji ludzie i bez tego wzięliby udział, ponieważ robili to z zaangażowaniem i byli naprawdę zadowoleni, że pytamy o ich zdanie. Główną atrakcją był klaun Rufi-Rafi, ale dopiero w drugiej połowie czasu trwania wydarzenia (i nie było to zaznaczone na plakacie, żeby mieszkańcy nie przyszli tylko na spektakl). Klaun w dalszej części wydarzenia, po udziale na stoiskach badawczych– robił przypinki/odznaki dla dzieci, obrazki na kręcącej się maszynce (własny pomysł i produkcja), puszczał ogromne bańki, na zakończenie odbył się spektakl teatralny.

 

Były następujące stoiska:

- Stoisko z 4-ma tablicami do zapisywania pomysłów w 3-ech obszarach oraz pomysły,

- 1 tablica z mapą gminy, do rysowania i przyklejania zasobów, pomysłów na mapie gminy.

- Odrębnie było stoisko do rysowania marzeń i miejsc dla dzieci.

- Namiot z rzutnikiem, gdzie na ekranie były zdjęcia pięknych miejsc Gminy Janowice Wielkie, w którym miała być prowadzona w tym miejscu aktywna obserwacja oraz zapisywane uwagi, spostrzeżenia, pomysły; to się nie sprawdziło, mało osób wzięło udział w tym miejscu.

- Sołtys Janowic Wielkich przeprowadzał krótkie wywiady – zostało nagranych i spisanych 27 wywiadów z mieszkańcami.

- Ognisko.

- Stoisko z ciastami. Były rozdawane za darmo, ale ciasta upiekły panie/rodzice z 3 wsi, częściowo z zakupionych produktów w ramach dotacji, niektóre przywiozły w całości zrobione z własnych produktów.

- Stoisko z sadzonkami ziół.

- Animacje dla dzieci – klaun Rufi-Rafi.

- dzieci ze świetlicy w Janowicach Wielkich miały stoisko i również zbierały pomysły, uwagi itd….

- była również anonimowa skrzynka na pomysły.

Informacja o wydarzeniu została rozpowszechniona na plakatach informacyjnych dystrybuowanych na terenie gminy, na lokalnych tablicach, płotach, sklepach, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Gminy Janowice Wielkie, LGD Partnerstwo Ducha Gór, profili Gminy, LGD, profilu utworzonego na Facebook'u: Partnerstwo PAFW Janowice Wielkie, sołectw i innych zaprzyjaźnionych ngo w mediach społecznościowych, w mediach lokalnych, lokalna TV Strimeo. 

Wydarzenie zapoczątkowało diagnozę, by zrobić dobry klimat wokół diagnozy i planowania działań wśród mieszkańców gminy.

Równolegle, diagnoza była realizowana za pośrednictwem narzędzi komunikacji zdalnej. W tym celu ankieta w wersji elektronicznej i w formularzu google została rozpowszechniona na stronach www, profilach jw., wśród kontaktów, należących do baz instytucji, organizacji, grup i osób będących w grupie inicjatywnej. Ankieta została umieszczona na stronie www i mediach społecznościowych Gminy Janowice Wielkie. W rozpowszechnienie elektronicznej wersji ankiety zaangażowani zostali również sołtysi 3 wsi, którzy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i mediów społecznościowych dotarli do mieszkańców poszczególnych sołectw. Na wypełnienie ankiety mieszkańcy przedłużono czas do 31.08.2020 r. Liczba wypełnionych ankiet: 31. Desk-reaserch. Zostałą dokonana analiza strategii sołeckich poszczególnych wsi (6 dokumentów poszczególnych wsi) i gminy (1 dokument). Została przeprowadzona analiza działań w gminie oraz sołectwach w zakresach objętych badaniem. Wywiady indywidualne z ekspertami – mieszkańcami, którzy zajmują się zawodowo lub hobbystycznie zasobami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi gminy – przeprowadzono 3 wywiady. Spacery badawcze w każdej wsi, nie udało się zrobić z godnie z założeniem, ze względu na czas urlopowy i ambitne założenie. Przeprowadzono 1 spacer w Radomierzu. Pozwoliło to na identyfikację szczególnie cennych zasobów naturalnych, obszarów dziedzictwa kulturowego i historycznego tej wsi. Ponadto założono grupę wewnętrzną na Facebooku: „Partnerstwo Janowice” https://www.facebook.com/groups/1932093023587278