Spotkanie z R.Michalskim Stowarzyszenie Tratwa Olsztyn

18.02.21. odbyło się zdalne spotkanie z Ryszardem Michalskim, reprezentującym Stowarzyszenie Tratwa oraz Centrum Edukcaji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Dyskusja w sprawie przykładów projektów jakie w ostanim czasie zrobili podobnymi do naszych zamierzęń np. Górowo, Bażyny it....R.Michalski opowiedział o praktycznej stronie prowadzenia takich wywiadów, jak rozmawiać, jak prowadzić, jak szanować przeżycia, historie osobiste; radził raczej bazować na osobistych, nie dot. wydarzeń historycznych, oceny zachowań itd....Jest propozycja ponownego spotkania. 

Olsztyński animator kultury, autor i realizator programów animacyjnych i edukacyjnych, kierownik Ośrodka Animacji Kultury Czynnej w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, lider Stowarzyszenia Tratwa. Posiada ogromne doświadczenie w realizacji projektów kulturowych, zachowania kultury wsi, zywej pamięci mieszkańców.

Nota biograficzna w Leksykonie Warmii i Mazur

Projekt „Mapy pamięci, pamięć na mapach”, finansowany jest ze środków programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.