Spotkanie Grupa Komarno

 30.01.21. spotkaly się 3 osoby z Komarna w sparwie realizacji prjektu. Jest pierwsze nagranie "Opowieści pana Janka " . 2. Zeszyt ojczyzniany Komarna 3. Szukamy osoby która może posiadać kronikę Komarna. 4.Najstarsze budynki i jego pierwsi mieszkańcy-szukamy. 5. Książka "Domek nad strumykiem". 6. Propozycja aby opisać sołtysów Komarna, może znaleźć domy w których mieszkali? 7. Prośba o ustalenie pytań, struktury wywiadu.