Projekt był realizowany na podstawie podpisanej umowy nr 12494/ASOS/2016 w 2016 r. na obszarze wszystkich gmin powiatu jeleniogórskiego. Zakładał przygotowanie środowisk senioralnych oraz samorządów lokalnych do powołania Gminnych Rad Seniorów. 

Dofinansowanie - Program Rządowy ASOS 2014-2020.

W ramach projektu odbyło się: 

-10 debat w zakresie tworzenia Rad Senioralnych w każdej gminie i dla powiatu,

- 30 spotkań animacyjnych w celu przygotowania procesu tworzenia i działania Gminnych Rad Senioralnych i Powiatowej,

- 10 wydarzeń promujących i inaugurujących działanie Rad Senioralnych lub Forum w każdej
gminie,

- 1 konferencja podsumowująca,

- 1 wizyta studyjna.

Rezultaty:

- powstało łącznie 10 Rad/Forum, w tym 1 Rada i 9 Forum Seniorów w
powiecie jeleniogórskim (9 gminnych oraz 1 powiatowa),

- zwiększono wpływ seniorów na kształtowanie polityki senioralnej i publicznej w 9 gminach: Mysłakowice,
Podgórzyn, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Stara Kamienica, Piechowice, Kowary, Szklarska Poręba,
Karpacz i na poziomie powiatu jeleniogórskiego,

- 10 wstępnych strategii wobec seniorów, wypracowanych podczas spotkań animacyjnych i
konferencji,

- w projekcie wzięło aktywny udział 445 seniorów.

Zapraszono do współpracy i udziału:

  1. Seniorów, którzy nie są zrzeszeni i nie współpracowali dotychczas z żadną grupą.
  2. Środowiska senioralne nieformalne.
  3. Organizacje senioralne.

Programy PAFW

dl programy