Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego

W 2017 r. na podstawie umowy nr15012/ASOS/2017 został zrealizowany projekt „Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego”, który był kontynuacją projektu z 2016 r. Założeniem było wspieranie utworzonych w poprzednim projekcie 2-óch rad seniorów oraz tworzenia kolejnych rad seniorów w powiecie jeleniogórskim.

Dofinansowanie - Program Rządowy ASOS 2014-2020

W ramach projektu zrealizowano:

 

 

  1. 1 konferencję - rozpoczynającą projekt.
  2. 40 spotkań w animacyjnych – przygotowanie tworzenia/wspieranie działania Gminnych Rad Senioralnych i Powiatowej lub Porozumień Seniorów (4 spotkania w każdej gminie/mieście).
  3. 10-20 spotkań wspierających procesy decyzyjne seniorów (1-2 spotkania w każdej gminie/mieście).
  4. 10 Mikroinicjatyw seniorów w gminach i powiecie, dofinansowanych w ramach projektu.
  5. Zajęcia dla liderów -zajęcia psychologiczne dla seniorów (3 spotkania).
  6. Przygotowanie do wystąpień publicznych seniorów (3 spotkania).
  7. Zajęcia cyfrowe – komputerowe(3 spotkania).
  8. Wizyta studyjna wyjazdowa dla seniorów.
  9. Konferencję zamykającą projekt.

Rezultaty:

- wsparto funkcjonowanie 2-óch Rad powołanych w 2017 r: Podgórzyn i Mysłakowice;

- doprowadzono do formalnego złożenia wniosków w sprawie powołania Rad Seniorów w 7-miu kolejnych gminach,w tym w 2 gminach
powiatu: Szklarska Poręba i Janowice Wielkie wnioski złożono pod koniec 2017 r. W kolejnych: Kowary, Jeżów Sudecki, Piechowice, Stara Kamienica oraz 1-nej na poziomie powiatu - Jelenia Góra złożono wnioski o powołanie rad seniorów w 2018 r. Łącznie zostanie powołanych kolejnych 5-7 Gminnych/Miejskich Rad
Seniorów.

- w projekcie aktywnie wzięło udział 300 seniorów.