Projekt dotyczył wykreowania Marki Lokalnej Partnerstwa Ducha Gór, opartej na tradycjach kulturowych obecnych mieszkańców regionu jeleniogórskiego oraz "zastanych" tradycjach, w zakresie szeroko pojętego produktu lokalnego: rzemiosła, produkcji żywności metodami tradycyjnymi, rolniczymi i/lub ekologicznymi, legend i określonych dziedzin w działalności regionu np. szybownictwo, szklarstwo, górnictwo, tkactwo i inne. Miejscem skupiającym te działania, kreującym oraz podtrzymującym będzie utworzona galeria produktu lokalnego - Skarbiec Ducha Gór.

Marka Lokalna jest nowoczesnym narzędziem rozwoju regionu, z poszanowaniem tradycji i zasobów naturalnych. Innowacyjność i duże znaczenie społeczne projektu polega na poszukiwaniu osób będących nośnikami tradycji niematerialnej, ochronie tych informacji oraz ich zachowaniu w postaci publikacji i Marki Lokalnej, co będzie miało długofalowe skutki dla całego regionu - w okresie kolejnych kilku lat. Ponadto ważnym aspektem projektu była realizacja tych zamierzeń na zasadzie partycypacji społecznej, konsultowania, włączania partnerów oraz osób po 50 roku życia, z różnych sektorów do tworzenia marki. Ponadto część osób po 50 roku życia była włączona jako wolontariusze pracujący na rzecz społeczności lokalnej jako modelowi producenci, eksperci i doradcy, część osób jako wsparcie techniczne w funkcjonowaniu Skarbca Ducha Gór.

 

Potrzeby jakie widziało stowarzyszenie do stworzenia marki lokalnej: 
1. Potrzeba stworzenia warunków do podjęcia wspólnych działań w zakresie identyfikacji tradycji lokalnych, odtworzenia i zachowania ich, wzmacniania tożsamości kulturowej.
2. Zintegrowanie i ukierunkowanie działań w zakresie wykreowania marki lokalnej regionu,znalezienia wspólnej wizji rozwoju regionu. LGD Partnerstwo Ducha Gór jako podmiot szeroko działający w regionie jest zapraszane na różnego rodzaju spotkania, seminaria podmiotów i instytucji zajmujących się rozwojem lokalnym, turystyką i przedsiębiorczością. Każdy z tych podmiotów/instytucji robi coś po swojemu, w ramach własnej wiedzy i możliwości, zaprasza raczej z intencją zaprezentowania swoich osiągnięć. Każdy wydając na ten cel środki, nie ustala z innymi partnerami i nie konsultuje swoich pomysłów, nie ma wspólnej wizji, nikt nie pyta o zdanie mieszkańców czy partnerów społecznych, wydając na ten cel niemałe środki. LGD Partnerstwo Ducha Gór posiadał również na ten cel środki, ale poza próbami wykorzystania tych środków przez gminy i innych partnerów jako narzędzie, przed czym się skutecznie bronimy - nikt nie podejmował tematu rzeczywistej współpracy, wypracowania pomysłu, wykreowania marki lokalnej.
3. Brak wspólnej Marki, który miał ogromne znaczenie dla nabywcy, która niesie pewien wizerunek, niesie określone informacje, świadczy o wiarygodności produktów i usług.

Programy PAFW

dl programy