Realizacja Projektu w ramach Priorytetu 9 – 9.5, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą Akademia Rozwoju Ducha Gór. Projekt byłskierowany do uczniów klas IV – VI. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone zajęcia pozalekcyjne. W projekcie brały udział: Szkoła Podstawowa w Ściegnach, Szkoła Podstawowa  w Kostrzycy oraz Szkoła Podstawowa w Czernicy.

W ramach projektu „Akademia Ducha Gór” zostały zrealizowane następujące zadania:

Organizacja i przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w SP Ściegny w okresie 01.04.2014-31.03.2015r.;  

Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z gimnastyki korekcyjnej w SP Ściegny w okresie 01.04.2014-31.03.2015r.;

Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego w SP Ściegny w okresie 01.04.2014-31.03.2015r.;

Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki w SP Ściegny w okresie 01.04.2014-31.03.2015r.;

Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauk matematycznych w SP Czernica w okresie 01.04.2014-31.03.2015r.;

Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauk przyrodniczych w SP Czernica w okresie 01.04.2014-31.03.2015r.;

Organizacja i przeprowadzenie zajęć psychologiczno- pedagogicznych w zakresie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu w SP Czernica w okresie 01.04.2014-31.03.2015r.;

Organizacja i przeprowadzenie zajęć psychologiczno- pedagogicznych w zakresie zaburzeń mowy w SP Czernica w okresie 01.04.2014-31.03.2015r.;

Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauk przyrodniczych w SP Kostrzyca w okresie 01.04.2014-31.03.2015r.;

Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie ITC w SP Kostrzyca w okresie 01.04.2014-31.03.2015r.;  

Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w SP Kostrzyca w okresie 01.04.2014-31.03.2015r.;

Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z gimnastyki korekcyjnej w SP Kostrzyca w okresie 01.04.2014-31.03.2015r.;

Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki w SP Kostrzyca w okresie 01.04.2014-31.03.2015r.; z

zakup pomocy dydaktycznych do zajęć w okresie 01.04.2014-31.03.2015r.;

Programy PAFW

dl programy