Podniesieno atrakcyjność turystyki i rozwój lokalny obszaru Rudaw Janowickich (Rudawskiego Parku Krajobrazowego), Gór Kaczawskich i Karkonoszy oraz samej Kotliny Jeleniogórskiej. Została stworzona podstawowa infrastruktura dla nowego markowego produktu turystycznego – górskiej turystyki jeździeckiej:

 1. Zaprojektowano szlaki konne uwzględniające najatrakcyjniejsze miejsca regionu, tworzące spójną sieć z istniejącymi szlakami, lokalizację gestorów bazy turystycznej, w szczególności konnej.
 2. Uzgodniono przebieg szlaku z właścicielami / zarządcami terenów;
 3. Oznakowano szlaki w terenie.
 4. Przeprowadzono pomiary szlaku GPS wraz z istotnymi punktami na szlaku (miejsca popasu, stajnie, atrakcje, miejsca niebezpieczne, itp.), na potrzeby dalszych publikacji.
 5. Długość zaprojektowanych szlaków konnych spójnych z istniejącymi szlakami (wraz z korektami): 120 km.

  Długość oznakowanych szlaków: 100 km.

  Długość pomierzonego szlaku konnego: 100 km

  Liczba opracowanych śladów GPS: min. 10

  Liczba zarejestrowanych atrakcji i/lub istotnych punktów przy szlaku konnym: min. 10

Programy PAFW

dl programy