Zakładanym celem projektu było  promowanie i utrwalanie tradycji przekazywanych przez trzy powojenne pokolenia mieszkańców Dolnego Śląska wywodzących się z wielu regionów II Rzeczypospolitej oraz potomków polskich reemigrantów z Bośni i Bukowiny.

Podczas konkursu zaprezentowały się miejscowe społeczności lokalne oraz Serbołużyczanie z Niemiec. Wielopokoleniowe grupy wiejskie przygotowały stoły wielkanocne według najstarszych pamiętanych przekazów, palmy według regionalnych wzorów, święconki oraz repertuar pieśni związanych z Wielkanocą. Konkurs stanowił okazję do wykonań tradycyjnych pieśni, wygłoszenia zwyczajowych oracji oraz zaprezentowania form plastyki obrzędowej. W rezultacie przedsięwzięcia wzmacnione są relacje w kręgu społeczności lokalnych, uległ intensyfikacji przekaz międzypokoleniowy związany z tradycyjnym folklorem, promowana była kultura tradycyjna w autentycznej postaci. Organizacja przedsięwzięcia stanowiła bezpośrednie nawiązanie do zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W całym przedsięwzięciu wzięło udział 9 zespołów tj. 94 osoby w różnym wieku w odtwarzaniu i prezentacji tradycji Małej Wielkanocy – udział twórców ludowych; 120 osób w warsztatach: kraszankarskim, pisankarskim; ok. 20 wystawców w kiermaszu tradycyjnych wyrobów rzemieślniczych, artystycznych liczba uczestników łącznie podczas wydarzenia Mała Wielkanoc – ok. 3000 osób.

Programy PAFW

dl programy