Integracja i aktywność społeczna wokół skweru przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach

Stowarzyszenie „Senior”/Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach
Koordynator: Marta Weinke

 • Czas realizacji projektu: 01.09-30.11.2020
 • Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 6.793,45 zł, w tym 3.000 zł ODL, 800 zł wkład własny niefinansowy, 2.993,45 zł wkład własny finansowy.
 • Liczba osób zaangażowanych: 15
 • Liczba zaangażowanych firm: nie
 • Wolontariusze: 4
 • Samorząd: Gmina/Miasto TAK
 • Uczestnicy: 15

Działania:

 • Drobne prace pielęgnacyjne na skwerze przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach: usunięcie samosiejek, nasadzenia kwiatów i krzewów, uprzątnięcie śmieci i szkła.
 • 5 budek lęgowych dla ptaków – malowane w różne wzory.
 • Wykonanie instalacji artystycznej - drogowskazu do GOK.
 • Celem projektu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa poprzez integrację i aktywność społeczną wokół skweru i przy pracach na zewnątrz.
 • Z dotacji sfinansowano: mniejsza część wynagrodzenia artysty dot. instalacji artystycznej – drogowskaz do GOK, zakup materiałów do pielęgnacji skweru, zakup krzewów i kwiatów.
 • Wkład własny finansowy to: większa część wynagrodzenia artysty,
 • Wkład niefinansowy: zarządzanie projektem

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  | 28.04.2021 r.
Zmodyfikowano: