Ratujemy nasz staw

Fundacja Przystanek Dobrych Myśli, partner Koło Wędkarskie „Szuwarek”
Koordynator: Alicja Kozak

 • Czas realizacji projektu: 22.06-23.11.202o
 • Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 4.731,24, w tym 3.000 zł ODL, 1.140 zł wkład własny niefinansowy, 591,24 zł wkład własny finansowy.
 • Liczba osób zaangażowanych: 3
 • Liczba zaangażowanych firm: nie
 • Wolontariusze: 1
 • Samorząd: Gmina/Miasto TAK
 • Uczestnicy: 16

Działanie:

 • Badania wody w stawie w Janowicach Wielkich „Zielona Dolna” (2 razy),
 • Przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą w odniesieniu do wyników badania wody i działań zaradczych,
 • Zaangażowanie lokalnej społeczności w prace i ich przeprowadzenie: usuniecie martwych rosli, napowietrzanie, nasadzenia roślin wodnych, zamontowania siatek itp….
 • Cel: poprawa stanu wody w tym stawie poprzez włączenie lokalnej społeczności w prace.
 • Z dotacji sfinansowano: badania wody, zakup roślin i siatek
 • Wkład własny niefinansowy to: prace nasadzeniowe i koordynacja
 • Wkład własny finansowy: część kosztów badania wody i siatki

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  | 28.04.2021 r.
Zmodyfikowano: