Strażacy w walce z Covid-19

Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej Porębie
Koordynator: Karolina Szalewska-Wrona

 • Czas realizacji projektu: 01.07-30.09.2020
 • Całkowita wartość budżetu zgodnie z wnioskiem: 4.181,59 zł, w tym 3.000 zł ODL, zł wkład własny niefinansowy, 976 zł wkład własny finansowy 206,97 zł.
 • Liczba osób zaangażowanych: 9
 • Liczba zaangażowanych firm: nie
 • Wolontariusze: 6
 • Samorząd: Gmina/Miasto TAK
 • Uczestnicy: 500 mieszkańców

Działania:

 • Wyposażenie 25 strażaków w środki ochrony osobistej przed Covid-19
 • 455 mieszkańców miasta otrzymało bezpłatnie środki ochrony osobistej przed Covid-19 w ramach akcji w 3 lokalizacjach w mieście,
 • Edukacja jak zakładać, ściągać maseczki, jak chronić się przed zakażeniem Covid-19
 • Strażacy odwiedzili w domach 20 seniorów i przekazali im środki ochrony osobistej, poinstruowali (wybór tych osób ustalony z Miejską Radą Seniorów).
 • Celem było wsparcie mieszkańców oraz 20 seniorów i zabezpieczenie ich w pandemii Covid-19.
 • Z dotacji sfinansowano: środki ochrony, maseczki jednorazowe i wielorazowe, rękawiczki ochronne,
 • Wkład własny finansowy to: częściowe koszty środków ochrony,
 • Wkład własny niefinansowy: praca strażaków, rozdanie maseczek i rękawiczek mieszkańcom podczas akcji, akcja edukacyjna dla mieszkańców, akcja odwiedzenia i przekazania 20 seniorom w domach środków ochrony.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  | 28.04.2021
Zmodyfikowano: